:: English -:: Polski ::Russian (CIS)
Jeżeli chcesz wdrażać rozwiązania najwyższej klasy światowej oparte na zintegrowanych programach rozwojowych - skontaktuj się z nami i dołącz do najlepszych. Jakość naszych usług potwierdza wielu renomowanych klientów oraz wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie doskonalenia procesów biznesowych w Polsce przyznane przez Kapitułę Ekspertów na Ogólnopolskim Konkursie Laur Eksperta 2015-2016 w Warszawie.


Propozycje Szkoleń OTWARTYCH        ►    WCZYTAJ  

Propozycje Szkoleń Dedykowanych    ►     WCZYTAJ  
  

Propozycje Audytów i Projektów          ►     WCZYTAJ   


N
arzędzia do optymalizacji                     ►     ZAPYTAJ  

Specjalizujemy się w realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, których celem jest  Skuteczne Doskonalenie Procesów oraz Rozwijanie Potencjału Personelu w wymagającym środowisku biznesowym. Pomagamy naszym klientom wdrażać najnowsze rozwiązania z zakresu szczupłego zarządzania Lean Management 3.0,  Doskonalenia Kompetencji i Rozwijania Talentów personelu, ciągłego Doskonalenia Jakości, metodologii 6Sigma oraz komputerowej Optymalizacji Procesów WITNESS wdrażanych z sukcesem w najbardziej dynamicznie rozwijających się firmach na świece, takich jak APPLE Inc. w obszarach produkcji, logistyki, usług i sektora publicznego..

W naszej ofercie znajdą Państwo również wiele skutecznych i unikalnych na polskim rynku programów doskonalących umiejętności Zarządzania Personelem oraz działań wspierających proces rozwoju indywidualnego kadry kierowniczej.

 


Stosujemy rozwiązania, których skuteczność została potwierdzona w ponad 200 zrealizowanych przez nas projektach. Od typowych projektów poprawy efektywności, warsztatów szkoleniowych, badań kompetencji i sesji coaching'owych, do zaawansowanych programów optymalizacji przepływu strumienia wartości i ciągłej poprawy całej organizacji.


Dzięki ścisłej współpracy z  firmą Lanner z Wielkiej Brytanii oferujemy  nowoczesne rozwiązania w dziedzinie symulacji i komputerowej optymalizacji procesów. Bierzemy aktywny udział w realizacji wielu innowacyjnych projektów doskonaląc procesy biznesowe w czołowych firmach w Polsce i na świecie.


NASZA MISJA


Pomagamy naszym klientom wdrożyć najnowsze rozwiązania z obszarów zarządzania personelem i optymalizacji procesów biznesowych. Przeprowadzamy kompleksowe działania usprawniające procesy poprzez wykorzystanie całego potencjału ludzkiego i technologicznego firmy klienta. Naszym celem jest zaplanowanie i zrealizowanie optymalnych działań gwarantujących wzrost efektywności biznesowej firmy osiągnięty dzięki poprawie poziomu jakości i elastyczności procesów, zmniejszeniu kosztów oraz rozwojowi kluczowych kompetencji całego personelu firmy.

 

NASZE WARTOŚCI


Wysoka Kultura Biznesu - stosowana przez nas metodyka doskonalenia organizacji to inteligentna kombinacja sprawdzonych klasycznych rozwiązań z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny doskonalenia biznesu na świecie. Nasze działania opieramy na wysokich standardach kultury biznesowej i zasadach etycznej współpracy z klientami. Wspólnie doskonalimy procesy osiągając poziom doskonałości charakteryzujący firmy z grupy BIC ( the Best In Class ).  

Wysokie kompetencje - uważamy, że sama wiedza na najwyższym poziomie nie zagwarantuje sukcesu żadnego projektu. W naszych programach wdrożeniowych i warsztatach szkoleniowych w sposób harmonijny przekazujemy wiedzę wraz z umiejętnością jej praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym klienta. 

Gwarantowane wyniki -  naszym wspólnym celem jest wdrożenie rozwiązań dających klientowi trwałe i wymierne korzyści. Zespół konsultantów i trenerów AMC o bogatym doświadczeniu biznesowym krajowym jak i międzynarodowym wraz z naszymi partnerami strategicznymi pozwalają zagwarantować naszym klientom osiągnięcie znaczących korzyści finansowych oraz realizacji założonych celów w realizowanych przez nas projektach.